Veel gestelde vragen

13951256osteo256

Wat is het verschil tussen osteopathie en andere behandelwijze zoals manuele therapie, fysiotherapie, en chiropraxie?

Fysiotherapie, manuele therapie en chiropraxie zijn m.n. gericht op de gewrichten de kapsels, banden, en de spieren, kortom het bewegingsapparaat. Meestal wordt de aangedane plaats en de directe omgeving behandeld.

De osteopaat zal daar ook naar kijken maar kijkt bovendien het hele lichaam na (ook de organen), omdat een verstoring op een plaats een groot effect elders in het lichaam kan hebben of zich later kan gaan ontwikkelen. Zo kunnen bijv. darmaandoeningen rugklachten veroorzaken.  Zowel de rug als de darm zal dan behandeld worden.

 

Hoe onderzoekt de osteopaat?

Bij het eerste consult zal de osteopaat veel vragen stellen. Natuurlijk wat de klachten zijn, maar hij zal zich ook een beeld trachten te vormen van de mens die voor hem zit. Dit is nodig omdat ieder mens uniek is en er dus nooit sprake kan zijn van een standaard behandeling.  Een osteopaat behandeld de zieke, niet alleen de ziekte.

Eerst vindt een uitgebreid gesprek plaats (anamnese) . De osteopaat gaat op zoek naar de primaire oorzaak. Daarna volgt een algeheel onderzoek. Alles staat immers met elkaar in verbinding. De osteopaat onderzoekt met zijn handen. Er komen geen apparaten aan te pas.

Het onderzoek gaat vaak over in de behandeling.

Na het onderzoek bespreekt de osteopaat zijn bevindingen met u en neemt het behandeltraject met u door.

 

Hoe behandelt een osteopaat?

Met zijn handen. Door middel van zachte technieken lost de osteopaat bewegingsbeperkingen op die een vrij bewegen in de weg staan, om zo een evenwicht te ontwikkelen wat specifiek is voor die mens. Niemand is tenslotte hetzelfde.osteopathie7

Na de behandeling licht de osteopaat zijn handelswijze toe en geeft eventueel adviezen mee.

 

Kunnen baby’s ook behandeld worden?26989645

Kinderen en baby’s hebben een sterk herstellend vermogen. Ze reageren meestal erg goed en snel op de osteopathie. Het is voor een kind een  “vriendelijke” en zachte geneeswijze, waaraan geen apparaten, doktersjassen etc. aan te pas komen. Juist vanwege de zeer zachte technieken is osteopathie zeer geschikt voor baby’s.

Osteopathie-020a

Een osteopaat is getraind om zeer zacht maar uitermate precies te werken om ook de kleinste bewegingen en bewegingsbeperkingen op te sporen en te behandelen. Huilbaby’s, baby’s met een voorkeurshouding, baby’s met darmkrampjes etc. hebben veel baat bij een osteopatische behandeling. Baby’s hebben relatief lange darmen met veel kronkels. Hier kunnen voedselresten in achterblijven. Dit kan krampen veroorzaken in een poging van het lichaam om de resten alsnog te verwijderen. De baby kan gaan huilen, schopt vaak met de beentjes en kan gaan overstrekken. Meestal kan de osteopaat dit met zachte technieken verhelpen.

 

Hoe lang duurt een behandeling?

De eerste keer kunt u rekenen op ongeveer 1 uur.

De vervolg behandelingen duren 45 minuten.

 

Wat kan ik verwachten ná de behandeling?

Afhankelijk van de aandoening kunt u uiteenlopende reacties verwachten. Als we met pijngevoelige structuren bezig zijn (bijvoorbeeld een opgezette darm) kunnen de klachten in aanvang iets toenemen. last-van-darmen-featuredDeze zullen echter vaak snel weer verdwijnen. Drukkende pijnlijke aandoeningen kosten veel energie. Bij het opheffen daarvan door een osteopatische behandeling neemt de energie weer toe. Soms ontstaat er ook een kortdurende vermoeidheid en loomheid door het vrijkomen van afvalstoffen.

Dit is vaak na de eerste behandeling. Bij de volgende behandeling, als het genezingsproces in werking is gezet, zullen de reacties minder uitgesproken zijn.

 

Hoe vaak moet ik terug komen?

Na drie behandelingen moet er voor de patiënt en de therapeut een duidelijke verbetering merkbaar zijn. Eventuele vervolgbehandelingen worden op voorhand met de patiënt besproken.

Vaak zijn de eerste twee behandelingen vrij kort op elkaar, daarna kunnen er weken tussen zitten. Dit is nodig om het lichaam de tijd te geven om te helen en zich aan te passen.

 

Zit osteopathie in het verzekeringspakket?

Osteopathie wordt vergoed uit het aanvullend pakket en gaat niet van uw eigen risico af.

In uw polis staat of het bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt. Sommige maatschappijen zetten osteopathie onder de bewegingszorg, weer anderen onder alternatieve geneeswijze. Raadpleeg bij twijfel uw maatschappij of kijk op de site van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, eisen de meeste maatschappijen dat uw osteopaat de titel D.O. (diploma osteopathie) heeft en ingeschreven staat in het Nederlands Register Voor Osteopathie, de NRO.

Uw osteopaat voldoet aan deze bepalingen.

 

Is osteopathie een erkende vorm van gezondheidszorg?

In o.a. Amerika heeft de osteopathie een reguliere medische status. In Europa nog niet. In samenwerking met andere Europese landen werkt de Nederlandse vereniging hard aan erkenning.

 

Waar kan ik nog meer informatie krijgen over osteopathie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij o.a. de Nederlandse vereniging voor Osteopathie (NVO). Deze vereniging behartigt sinds 1986 de belangen van de osteopaat in Nederland. Ze onderhoudt tevens contact met de overheid en verzekeringsmaatschappijen. Op hun website www.osteopathie.nl vindt u uitgebreide informatie over de osteopathie.

Naast de NVO is er ook het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Hier vindt u o.a. een lijst met geregistreerde osteopaten. Om in het register opgenomen te kunnen worden moeten de osteopaten aan alle examen verplichtingen (inclusief afsluitende thesis) hebben voldaan. Men mag geen andere behandelmethode uitvoeren en de praktijkinrichting en praktijkvoering worden periodiek getoetst. Ook na- en bijscholing is verplicht.

Op de site www.osteopathie-nro.nl/ kunt u o.a. bovenstaande en het klachtenrecht terugvinden.

boek lezen2