Ziekte niet slechter dan gezondheid

Alles op deze aarde draagd het tegendeel in zich. Eb en vloed, de inademing en uitademing, plus en min. Eb draagd de potentie vloed al in zich. Vloed gaat zich uiten , wat voor ons waarneembaar wordt. Het een gaat door een midden naar het ander. Ze hebben elkaar nodig. Het een is ook niet beter dan de ander. Het samentrekken van het hart is niet beter dan het ontspannen wat nodig is om weer te kunnen samentrekken etc. Alles in harmonie en in beweging. Zo ook met ziekte en gezondheid. Het zijn de twee tegenstelling. Ook hier is het een niet beter dan het andere. Daarom draagd ziekte , gezondheid in zich en kan men beter worden. Andersom natuurlijk ook. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen ziekte en de verschijnselen daarvan.Het uiten. Zo kan de een reageren met heftige koorts en de ander met stijve stramme spieren en enorme vermoeidheid als gevolg van de zelfde bacteriele invloed. Bij de behandeling moeten we ons het volgende realiseren. Als men tegen een muur duwd dan duwd de muur even hard terug. Duw ik harder dan doet de muur dat ook. Duw ik tegen een mens dan zal deze, om niet om te vallen, een even grote tegendruk proberen te geven. Zo ook met zieketen. Des te harder we de ziekte te lijf gaan des te harder zal ziekte reageren. Soms krijgen we ziekte er onder. Maar alles wat we onderdrukken komt er met dubbele kracht uit. Ziekte zal zich opnieuw aandienen. Het hoeft niet in de zelfde vorm. Dit zijn natuurlijke processen. Kinderen laten ziekte veel makkelijker toe. De ziekte wordt niet tegengehouden en kan dan het proces naar uitzieken en omkeren naar genezing ongestoord zonder vertagende weerstand voltooien. Daarom kunnen kinderen hoge koorts hebben en een dag later al weer buiten spelen.Volwassenen hebben een agenda.Met alle mogelijke middelen gaan we de strijd aan. Terwijl het lichaam aangeeft door vermoeidheid dat we rust nodig hebben, accepteren we dit niet. Door de strijd zijn we wel met de ziekte bezig, er is aandacht, onderdrukking, behandeling van de verschijnselen en doordat we dit doen houden we de ziekte vast terwijl bij overgave we los kunnen laten en kan de natuurlijke beweging naar gezondheid weer zijn weg volgen.